web stats
Lompat ke konten
Home » Blog » Umum » Contoh Naskah MC/Pembawa Acara Peringatan Hari Besar

Contoh Naskah MC/Pembawa Acara Peringatan Hari Besar

Naskah MC peringatan Hari Besar

Contoh Naskah MC/Pembawa Acara Peringatan Hari Besar – Berikut ini adalah contoh naskah pembawa acara atau MC untuk peringatan hari-hari besar, lengkap dengan susunan acaranya.

Pembukaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sudah sepatutnya di hari yang bersejarah dan penuh suka cita ini, kita memunajatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Sebab hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah kita sekalian dapat bertemu di ternpat ini dalam rangka memperingati… (sebut nama peringatan hari besar).

Keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW. Junjungan sekaligus suri tauladan kita, juga kepada segenap keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah beliau.

Untuk mengawali acara pada maiam hari ini, marilah sekalian kita buka dengan bacaan Al-Fatihah, mudah-rnudahan Allah memberikan kelancaran bagi jalannya acara pada malam hari ini, Aamiin. (Membaca Surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh MC)

(Setelah pembacaan Al-Fatihah selesai)

Pembacaan Susunan Acara

Selanjutnya kami akan membacakan susunan acaranya:

  • Pertama: Pembukaan, sebagaimana yang telah kita buka bersama.
  • Kedua: Pembacaan Kalam Ilahi.
  • Ketiga: Sambutan-sambutan
  • Keempat: Istirahat
  • Kelima: Siraman Rohani
  • Keenam: Penutup / Doa

Pembacaan Kalam Ilahi

Hadirin sekalian yang berbahagia, kini kita melangkah pada acara yang kedua, yakni pembacaan kalam Ilahi yang akan disampaikan oleh Saudara… (sebut nama Qori/Qoriah).

Kepadanya kami persilahkan.

(Setelah pembacaan kalam Ilahi)

Demikianlah pembacaan Kalam Ilahi yang telah kita simak bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan bagi pembaca khususnya, Aamiin.

Sambutan-sambutan

Kini kita melangkah pada acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh saudara… (sebut nama lengkap dengan gelar) selaku Ketua Panitia Pelaksana, dan kepadanya kami persilahkan.

(Setelah sambutan pertama disampaikan)

Terima kasih atas sepatah kata yang telah disampaikan oleh saudara Ketua Panitia Pelaksana, mudah-mudahan berkenan di hati hadirin sekalian.

Kini melangkah pada sambutan berikutnya, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh… (sebut nama lengkap dengan gelar) selaku Kepala Desa, dan kepadanya kami persilahkan.

(Setelah sambutan Kepala Desa disampaikan)

Demikianlah kata sambutan yang telah disampaikan oleh bapak Kepaia Desa, atas sambutannya kami ucapkan ribuan terima kasih.

Istirahat

Kini tibalah kita pada acara yang keempat, yakni istirahat, yang mana dalam kesempat.an ini akan diisi dengan pertunjukkan teater dan pembacaan puisi yang bertema… (sebutkan tema pertunjukkan).

Dan kepada segenap hadirin kami persilahkan menikmati hiburan sekaligus hidangan yang telah kami sediakan.

(Setelah acara istirahat usai)

Demikian hiburan penuh makna yang dapat kami suguhkan untuk para hadirin sekalian, semoga memberikan sentuhan dan kehangatan tersendiri di hati para hadirin sekalian.

Dan kepada saudara-saudara yang turut andil besar dalam mensukseskan acara pada malam hari ini kami ucapkan ribuan terima kasih.

Siraman Rohani

Kini kita melangkah pada acara berikutnya, yakni siraman rohani, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh… (sebut nama penceramah), kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.

Penutup/Doa

Kini tibalah kita pada penghujung acara, namun sebelum kita tutup dengan pembacaan doa oleh… (sebut nama pembaca doa/penutup), kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan mohon kiranya untuk dimaafkan, selebihnya kami ucapakan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itulah contoh naskah MC atau pembawa acara untuk peringatan hari besar. Semoga bermanfaat!

Baca Juga: